Wialnie sitowe do oczyszczania ziarna

Wialnie sitowe do oczyszczania ziarna

Zbiór kombajnowy nie zapewnia niskiego poziomu zanieczyszczeń ziarna. Zanieczyszczenia zboża to przede wszystkim duży udział niepotrzebnej masy w postaci plew. Czyszczenie jest to wydzielanie zbędnych lub szkodliwych domieszek (zanieczyszczeń) z materiału użytkowego w postaci czystego ziarna zboża.

Wstępne czyszczenie wymłóconego zboża

wialnie do zbożaMaszynami rolniczymi służącymi do wstępnego oczyszczenia młóconego ziarna, oddzielające zanieczyszczenia grube (kłosy, zgoniny) i lekkie (plewy) na zasadzie różnicy wielkości, a częściowo także na zasadzie różnic ciężarów są wialnie do zboża. Urządzenie to napędzane jest siłą mięśni rąk lub z napędem mechanicznym. Ręcznie napędzana wialnia składa się z drewnianej obudowy tworzącej kanał do przewiewania i obudowy wentylatora odśrodkowego wykonanego z kilku płaskich łopatek oraz zespołu ruchomych sit. Wentylator napędzany korbą kieruje powietrze do kanału. Nad kanałem do przewiewania znajduje się skrzynia z czyszczonym materiałem z regulowaną szczeliną, przez którą do kanału wpada ziarno z plewami. Czyszczony materiał wpadając do kanału opada na sita górne i jest jednocześnie zwiewany wiatrem wytworzonym przez wentylator. Materiał przepuszczany jest przez dwa poziomy sit. Na górnym sicie ziarno oczyszczane jest z zanieczyszczeń większych, takich jak słoma, kłoski i kamienie, a na dolnym z mniejszych, jak piasek, drobne nasiona, drobne i rozdrobnione ziarna. Plewy, puste ziarna i niektóre nasiona chwastów unosił pęd powietrza.

Podsumowując, po zbiorach zbóż często konieczna jest dalsza obróbka zebranych nasion. Jej pierwszy etap to oczyszczanie ich z wszelkich niepożądanych dodatków, często połączone z sortowaniem na poszczególne frakcje. W tym celu wykorzystuje się wialnie do zboża, czyli maszynę rolniczą do czyszczenia nasion.