Szkoły latania paralotniami

Szkoły latania paralotniami

Nauka umiejętności latania stała się priorytetowym celem dla człpwieka już od zarania dziejów. Począwszy od okresu starożytnego, człowiek silnie pragnął posiąść zdolności pozwalające mu na stalą obecnośćw powietrzu.

Nauka obsługi paralotni w szkole

szkoła latania na paralotniUważał on bowiem, że dzięki temu miał będzię nadprzyrodzoną siłę, czyniącą osobę ludzką w pełni nieśmiertelną.Tak właśnie wyglądały zaczątki idei nauki latania u człowieka. Wraz z upływem czasu, kiedy systematycznie rozwijał on technikę życia na Ziemi, zasadniczo zmieniało się też jego podejście do nauki latania.  Warto podkreślić, że na przestrzeni wieków ludzkość podejmowała różnego rodzaju próby zmierzające do nauki regularnego latania. Nie da się ukryć, że ze zmiennym szczęściem. Jednym ze sprzętów, który służy człowkowi jako „nośnik powietrzny” jest paralotnia. Co ciekawe okazuje się ona być wynalazkiem stosp unkowo nowym, ponieważ jej prototyp powstał dopiero w roku 1961. W niczym nie zmienia to jednak faktu, że aktualnie latanie na paralotni cieszy się coraz większą popularnością, zwłaszcza wśród przedstawicieli młodego pokolenia. Mało tego by nauczyli  się oni  profesjonalnie i sprawnie latać przy pomocy posiadanego „obiektu”, młofych ludzi kształci często szkoła latania na paralotni. Co oczywiste, obecnie na terenie Polski istnieje wiele szkół paralotniowych. Organizują one szkolenia i kursy na różnym poziomie trudności. Tym niemniej stwierdzić należy, że szkoła latania na paralotni dzili się, biorąc pod uwagę jej ogólny charakter, na trzy podstawowe ratapy. To znaczy: początkujący, średnio-zaawansowany oraz espercki (instruktorski). W pierwszym etapie nauki, co naturalne, potencjalny użytkownik paralotni zaznajamia się z elementarnymi zasadami dotyczącymi zarówno obsługi sprzętu jak i reguł lotu, w tym reguł startu, lądowania, a także określonych manewrów związanych z zaistnieniem potencjalnego niebezpeczeństwa. Co istotne, by finalnie zaliczyć ten etap, trzeba mieć wykonanych minimum 20 lotów. W ramach etamu drugiego z kolei, szkoła latania na paralotni oferuje sukcesywne doskonalenie umiejętności pilotażu. Niezmiernie ważny w tym wypadku staje się również fakt, że kończący ten poziom, jest, po uzuskaniu właściwego Świadectwa Kwalifikacji do w pełni samodzielnego kierowania paralotnią.

Trzeci ze wspomnianych poziomów natomiast daje już całkowite uprawnienia do szkolenia innych w zakresie posługiwania się paralotnią. Jeżeli wszystko pójdzie zatem zgodnie z planem, szkoła latania na paralotni, będzie mogła zatrudnić swojego wychowanka jako pełnoprawnego pilota.