Stała obsługa prawna firm jako jedna z ofert adwokatów

Stała obsługa prawna firm jako jedna z ofert adwokatów

Prawnik, adwokat

Wiele kancelarii adwokackich swoje oferty kieruje w stronę jednostek gospodarczych. Podstawą takich ofert najczęściej są nie tylko pojedyncze porady prawne, których udziela radca lub adwokat, ale stała obsługa prawna firmy.

Co oferują nam adwokaci?

Prawnik, adwokatTego typu usługi skierowane są w stronę dużych i średnich przedsiębiorstw, korporacji. Często korzystają z nich wszelkiego typu spółki, w tym spółki prawa handlowego. Formalności związane z prowadzeniem spółki kapitałowej, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej lub akcyjnej są bowiem dość sztywne. W praktyce oznacza to, że zarządy firm muszą przestrzegać szczegółowych przepisów. Może je wspierać własny prawnik bydgoszcz na etacie lub zewnętrzna kancelaria obsługująca firmę. W ramach stałej obsługi prawnej, kancelaria prawna sporządza projekty wszystkich umów. Mogą to być dokumenty z zakresu prawa cywilnego (umowy o zakazie konkurencji, umowy menadżerskie czy cywilnoprawne z współpracownikami), ale także gospodarczego, pracy czy handlowego. Adwokat z Bydgoszczy, w razie potrzeby, reprezentuje również firmę przed sądem, ale także przed ZUS-em, urzędami skarbowymi, urzędem celnym czy innymi instytucjami państwowymi. Kancelaria opiniuje firmowe dokumenty, sporządza ewentualne pisma procesowe, doradza w kwestiach podatkowych, negocjuje warunki umów w imieniu klientów.
Oferta stałej obsługi prawnej firm może również objąć windykację długów.

Najlepsze usługi prawnicze – http://adwokatkujawskopomorskie.pl

Może to być nie tylko windykacja sądowa, ale także prewencyjna. Kancelaria, w takim przypadku, będzie monitować firmowe należności, wysyłać upomnienia, zapewni firmie tzw. pieczęć prewencyjną, która pojawi się na fakturach wystawianych kontrahentom.