Skuteczny plan sukcesji

Skuteczny plan sukcesji

Zarządzanie firmą jest najważniejszą kwestią w rozwoju firmy. Może ona mieć mnóstwo zasobów ludzkich, materialnych i finansowych, ale jeżeli będzie niewłaściwie zarządzana, to może nie przetrwać na rynku, który często jest dżunglą dla przedsiębiorstw.

Czym jest sukcesja w firmie?

plan sukcesji w firmieMałe i mikro firmy przeważnie są prowadzone przez jedną osobą, która często odpowiada za wszystkie sprawy związane z działalnością. Im większa firma, tym więcej pracowników, którzy dzielą między sobą poszczególne stanowiska. W dużych przedsiębiorstwach czy spółkach zatrudniających nawet po kilkadziesiąt czy kilkaset ludzi, musi być właściwie ustalona organizacja, w której pracownicy niższych szczebli są pod kontrolą kierowników. Właśnie takie działalności powinny mieć przygotowany plan sukcesji w firmie i postępować zgodnie z ustalonymi w nim zasadami. Sukcesja odnosi się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania firmy pomimo odejścia z pracy kluczowych osób na najważniejszych stanowiskach. Każdy kierownik, prezes czy pracownik, którego praca ma duże znaczenie dla rozwoju firmy, powinien mieć przewidzianego kogoś na swoje zastępstwo. Nie zawsze jest to wiedzą powszechnie znana, ale na pewno powinna być uwzględniona a w planie sukcesji. W celu ustalenia takich osób, konieczne jest ciągłe rejestrowanie postępów zatudnionych pracowników, motywowanie ich i rozwijanie w obrębie prywatnych i zawodowych umiejętności. Ważne, aby już na wczesnym etapie określić takie osoby w firmie, by pomóc im w kształtowaniu kariery zawodowej.

Z pewnością każdy doceniony pracownik w firmie będzie chciał się angażować w działalniść firmy, a jego rozwój będzie kwestia czasu. Sukcesja z uwagi na działalność firmy, powinna być stałe prowadzona w razie nagłych sytuacji kadrowych.