Sekurytyzacja – czym jest? jak działa?

Sekurytyzacja – czym jest? jak działa?

sekurytyzacja

Sekurytyzacja, jest to nowoczesne narzędzie, które pozwala instytucjom związanym z rynkiem finansowym pozyskać w bezpieczny sposób dodatkowy kapitał dla różnych podmiotów. Jest to swego rodzaju zamiana zaległości pieniężnych na papiery dłużne stosowane przez np. banki obsługujące małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zaletą tego narzędzia jest to, że można tego rodzaju papiery wartościowe odsprzedać innym podmiotom lub porozumieć się z wierzycielem, aby następnie odzyskać zobowiązanie. Inaczej mówiąc – sekurytyzacja jest to emisja krótkoterminowych akcji pod zastaw należności. Jest ona wykorzystywana przez instytucje bankowe do udzielania kredytów inwestycyjnych.
Wartość środków zaciągniętych przez firmę, która potrzebuje gotówki na inwestycje są wyceniane przez wyspecjalizowane podmioty – jest to podobna metoda jak przy określeniu rejtingu państwowego. Podmioty wyodrębnione do oceny ryzyka inwestycyjnego nazywają takie akcje ABS. Inwestorzy którzy je skupują najczęściej otrzymują zwrot zainwestowanego kapitału, rzadko się zdarza aby były stratne ponieważ firma zagrożona recesją stara się wykorzystać szansę wyjścia z dołka finansowego.

Taka pomoc dla firm to odpowiednio zainwestowane środki np. na kupno nowych urządzeń zwiększających wydajność produkcji a co za tym idzie polepszają jej kondycję finansową.

Dodaj komentarz