Rozwój zrywarek na potrzeby bezpieczeństwa

Rozwój zrywarek na potrzeby bezpieczeństwa

 

W każdej dziedzinie życia kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza, a szczególnie w przemyśle. Wraz z rozwojem szeroko pojętej techniki postanowiono opisać różnego rodzaju materiały, tj. drewno, metale, tworzywa sztuczne, materiały budowlane pod kątem wytrzymałości. Taka informacja jednoznacznie określa gdzie i w jaki sposób można użyć dany materiał.

Ważne przeznaczenie zrywarek

zrywarka hydraulicznaUniwersalną maszyną do badania wytrzymałości różnego rodzaju materiałów jest zrywarka hydrauliczna. Służy do rozciągania, ściskania i zginania próbek materiałów z odpowiednią siłą. Pierwsze takie urządzenia wyglądały jak pojedyncze szafy lub komody. Sercem maszyny był silnik elektryczny i dwa tłoki ściskające dany materiał. Człowiek sterował za pomocą korby, która była połączona z przekładnią, a ta z ww. silnikiem i tłokami. Pomiar określała tarcza siłomierza. Wraz z rozwojem komputerów, zrywarki były unowocześniane, co znacznie polepszało sposób pracy, ale przede wszystkim jakość otrzymywanych wyników. Uzyskano również mniejszą awaryjność i gabaryty oraz wyeliminowano hałas podczas pracy. Oczywiście główne przeznaczenie zrywarek nie uległo zmianie i do dziś są istotnym elementem sfery naukowej oraz przemysłu. Dostępne są różne zrywarki – w zależności od siły docisku oraz poziomu komputeryzacji, co wpływa na cenę urządzenia. Niektóre firmy oferują modernizację starych zrywarek, co jest ciekawą alternatywą w przypadku braku funduszy i pod warunkiem, że będzie to opcja tańsza niż zakup nowej.

Zrywarki są niezbędnych narzędziem pracy przede wszystkim instytutów naukowo-badawczych, które przeprowadzają badania wytrzymałościowe różnych materiałów. Ogólna dostępność tych urządzeń pozwala na ich wykorzystanie również przez firmy, które chcą zapewnić odpowiednią jakość swoich produktów.