Rekompensata z doznany ból

Rekompensata z doznany ból

 

Zgodnie z treścią artykułu 445 § 1 kodeksu cywilnego. Wysoki sąd ma prawo przyznać poszkodowanemu np w wypadku samochodowym stosowną według niego sumę na poczet zadość uczynienia w formie pieniężnej za krzywdę i ból. W Polsce suma jaka jest przyznawana to od dziesięciu do trzydziestu tysięcy złotych. W niektórych przypadkach zdarzają się również wyższe kwoty.

Zadośćuczynienie za cierpienie fizyczne

zadośćuczynienie za doznany bólZgodnie z polski prawem w przypadku gdy sąd orzeknie wypłacenie zadośćuczynienia za doznany ból wysokość kwota ta powinna przedstawiać odczuwalną wartość ekonomiczną. Sąd uwzględnia nie tylko krzywdę która powstała ale tak że tą którą poszkodowany będzie odczuwać w przyszłości. Tego typu zadośćuczynienie za doznany ból ma głównie na celu uśmierzyć doznaną krzywdę i główną wytyczną przy ocenie jego wysokości jest jakie było nasilenie cierpień zarówno tych fizycznych i psychicznych, jak choroba długo trwała oraz rozmiar poniesionego kalectwa. Zadość uczynienie nie może być zapłatą symboliczną kwota zasądzona musi przedstawiać realną wartość dla poszkodowanego. Oczywiste jest to, że jednym z kryteriów jakim kieruje się sąd podczas ustalania tego typu zadośćuczynienia jest wiek poszkodowanego, ponieważ utrata zdolności do wykonywanej wcześniej pracy oraz możliwość rozwijania się i samorealizacji może wywołać nasilone cierpienia psychiczne u młodego człowieka oraz większe będzie poczucie krzywdy u człowieka sprawnego, który doznał trwałego kalectwa i nie będzie w stanie powrócić do całkowitego zdrowia.

Podsumowując do każdej tego typu sprawy sąd podchodzi bardzo indywidualnie i podejmuje decyzje na podstawie orzeczeń lekarskich oraz zeznań. Należy pamiętać, że poszkodowany nie jest zobligowany udowodnić wszystkich swoich poniesionych kosztów np wszelkich konsultacji lekarskich lub zakup sprzętu medycznego.