Produkcja termopary

Produkcja termopary

czujnik pary

Termopary pomimo swojej łatwej budowy to ich dokładne wykonanie, aby ich charakterystyka była powtarzalna nie jest już takie proste. Właściwości termopary zależą przede wszystkim od drutów, które zostały wykorzystywane do wykonania termoelektrod.

Co to są termopary?

czujnik paryTermoelementy są bardzo ważnymi składowymi tego urządzenia. Jednym z urządzeń są czujniki termoaktywne, a wśród nich czujniki pt 100, które służą do pomiaru napięcia termoelektrycznego. Napięcia, które są wytwarzane w termoparach zazwyczaj nie są większe od kilkudziesięciu miliwoltów, a jeśli chodzi o termopary wyprodukowane ze szlachetnych metali to napięcia nie przekraczają nawet kilku miliwoltów. Ważnym elementem również tych urządzeń są regulatory temperatury, które regulują mierzoną temperaturę. Mechanizm, jakim jest termopara można skonstruować samemu i będzie on wykonywał zaawansowane pomiary. Jednak takiej termoparze potrzebne jest cechowanie w zakresie temperatur przy jakich ma być użytkowana. Jeśli dokładnie przeprowadzi się tą czynność to z tego urządzenia będzie można korzystać przy dużej rozbieżności temperatur, nawet w przypadku gdy U(delta T) przestaje być już liniowe. Jeśli taka spoina – termopara zostanie uszkodzona to można ją naprawić poprzez wytworzenie od nowa spoin na końcach przewodów. Taka naprawa metodą TIG polega na stapianiu w osłonie jakiegoś gazu obojętnego, (na przykład argonu) przy pomocy spawarki. Materiałami które się wykorzystuje przy budowie tych urządzeń powinny mieć dosyć wysoką temperaturę topnienia. Taki materiał również powinien być odporny na wszystkie czynniki zewnętrzne i do tego powinien mieć wysoką temperaturę przy której może pracować. Jeśli chodzi o rezystywność, to taki materiał powinien mieć ja małą, oraz powinien posiadać niski współczynnik cieplny tejże pracy.

Ważnym elementem termopary tez jest, by miały niezmienność swoich parametrów. Najczęściej są wykorzystane szlachetne metale takie jak na przykład platyna, wolfram czy molibden. Czasem również wykorzystuje się nieszlachetne metale na przykład żelazo, miedź czy aluminium.