Powłoki antykorozyjne stali jako sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych!

Powłoki antykorozyjne stali jako sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych!

Stal należy do materiałów o dobrych właściwościach mechanicznych, jak i wytrzymałościowych. Jednakże w nawet stali nierdzewnej mogą zachodzić zjawiska korozyjne. Czy istnieją sposoby na zabezpieczenie się przed nimi? To zależy od przeznaczenia elementów stalowych oraz oddziaływanie środowiska, w którym będą się znajdować. Istnieją różne zabiegi zabezpieczające przed rdzą: natryskiwanie, galwanizacja, metalizowanie, czy też nakładanie powłok ochronnych.

 

Jakie są sposoby zabezpieczenia antykorozyjnego stali?

powłoki antykorozyjne stali

Korodowanie stali to nic innego jak pojawienie się na jej powierzchni kruchej, porowatej warstwy uwodnionego tlenku żelaza, czyli tzw. rdzy. Psuje ona nie tylko wygląd stali, ale również ma wpływ na pogorszenie jej parametrów mechanicznych. Niezwalczona korozja powoduje między innymi zniszczenie elementów stalowych, ale może doprowadzić też do katastrofy budowlanej. Stal można zabezpieczyć na różne sposoby. Jednym z nich jest zastosowanie inhibitorów, czyli spowalniaczy, tworzących na powierzchni stali warstwę ochronną, która opóźnia jej utleniania. Stosuje się do tego arsen, nikiel, magnez lub sole cyny. Następny sposób to użycie powłok ochronnych. Powłoki antykorozyjne stali to powłoki malarskie, nakładane poprzez lakierowanie oraz natrysk specjalnych powłok z różnych rodzajów farb i lakierów, a także powłoki chemiczne, galwaniczne oraz katodowe lub anodowe. W zależności od rodzaju powłoki, nakłada się je różnymi technikami. Innym sposobem ochrony stali jest ochrona katodowa. Polega ona na połączeniu elementów stalowych z metalami mniej szlachetnymi. W ten sposób powstaje anoda ogniwa i katoda, czyli obiekt chroniony. Kolejnym sposobem zabezpieczenia antykorozyjnego stali jest zastosowanie powłok ochronnych. Nakłada się je na stal różnymi technikami, w zależności od rodzaju powłoki. Do najczęściej stosowanych powłok antykorozyjnych zaliczamy powłokę malarską (nakładaną poprzez lakierowanie i natrysk specjalnych powłok z różnych rodzajów farb i lakierów), powłokę chemiczną, powłokę galwaniczną oraz powłokę katodową lub anodową.

 

Należy pamiętać, że im lepsza powłoka ochronna albo metoda zabezpieczenia stali, tym dłużej chronimy się przed korozją. Idealnie dopasowane sposoby zabezpieczenia antykorozyjnego wydłuży żywotność elementów stali, a także zwiększy bezpieczeństwo bazujących na nich konstrukcji.