Pomoc dzieciom w krajach afrykańskich

Pomoc dzieciom w krajach afrykańskich

wolontariat misyjny

Największymi ofiarami wojen, tych na tle religijnym oraz wszystkich innych, są dzieci – bezbronne, osamotnione, które nie znają ani genezy konfliktu, ani nie potrafią zrozumieć jego sensu. Nie mają też żadnego wpływu na to, co dzieje się wokół nich. Bez pomocy z zewnątrz nie będą miały nawet nadziei na poprawę swojej sytuacji.

Jak pomóc dzieciom w Afryce?

wolontariat misyjnyZ pomocą przychodzi w tej sytuacji wolontariat misyjny skupiony na dzieciach w Afryce. Obejmuje on szereg działań podejmowanych w celu poprawy sytuacji najmłodszych ofiar wojen, przede wszystkich na tle religijnym. Działania misji skupiają się wokół zapewnienia środków finansowych (szukają sponsorów, reklamują możliwość oddania jednego procenta podatku na rzecz stowarzyszeń misyjnych), znalezienia lekarzy, specjalistów, zorganizowania licznych zbiórek żywności, środków czystości, ubrań, zabawek, materiałów edukacyjnych. Wiele dzieci, dzięki pomocy misjonarzy, otrzymują stypendia i mają możliwość wyjazdu z Afryki, żeby nauczyć się języka i poprzez zdobycie wykształcenia mieć szanse na poprawę swojej sytuacji i zmianę życiowych perspektyw. Szczególne zasługi mają na tym polu misje oblackie pomagające dzieciom. Zakon nastawiony jest głównie na działalność misyjną i najliczniejsza grupa jego członków znajduje się właśnie w Afryce.

Ważne zatem jest aby wspierać misje, nie tylko misje oblackie, bo każda „cegiełka”, każdy drobny wkład jest ważny. To może być złotówka przelana na konto stowarzyszeń misyjnych lub uczestnictwo w zbiórkach na rzecz misji. Wsparcia można również udzielić oddając jeden procent podatku. Przede wszystkim jednak ważna jest modlitwa. Ten sposób pomocy nic nie kosztuje, a tak wiele może zmienić. Do tego zachęcał Jan Paweł II, Benedykt XVI, a obecnie papież Franciszek.