Najważniejsze przepisy przeciwpożarowe

Najważniejsze przepisy przeciwpożarowe

Jednym z najważniejszych zadań każdego pracodawcy, jest zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy. Aby to uczynić należy nie tylko przestrzegać zasad BHP, ale także różnych rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa w zakładach pracy i miejscach publicznych.

Pompownia spełniająca normy

pompownia pożarowaNajważniejszym, wydanym w ostatnich latach dokumentem, jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczące zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych. Zawiera ono ważny przepis o tym, że w każdym zakładzie przemysłowym, magazynie, obiekcie energetycznym, oraz w bazach wojskowych i paliwowych, a także w różnego rodzaju budynkach użyteczności publicznej powinna znajdować się pompownia pożarowa. Pompownia, to miejsce, w którym znajdują się przynajmniej dwie pompy wody, zasilające systemy przeciwpożarowe, wyżej wspomnianych obiektów. Żeby pompownia funkcjonowała w sprawny i bezpieczny sposób, musi spełniać szereg warunków. Przede wszystkim, musi znajdować się w oddzielnym budynku, od obiektu chronionego instalacją przeciwpożarową. Wiele firm decyduje się w związku z tym, na najtańsze rozwiązanie, czyli instalują gotowe pompownie kontenerowe, które są przygotowane zgodnie z wszelkimi normami i przystosowane do indywidualnych potrzeb danego obiektu. Oddzielne pomieszczenie, nie jest bowiem jedynym wymogiem. Pomieszczenie, w którym znajdują się pompy, powinno być wyposażone w urządzenie tryskaczowe, mieć odpowiednią wentylację, a temperatura w nim powinna wynosić od czterech do dziesięciu stopni Celsjusza.

Woda w urządzeniach pompujących powinna mieć, w zależności od zastosowanych rozwiązań, temperaturę od 25 do 40 stopni Celsjusza. Pompy mogą być zasilane silnikiem wysokoprężnym Diesla, spalinowym lub elektrycznym, w zależności od potrzeb danego budynku.