Kto sporządza mapę architektoniczną?

Kto sporządza mapę architektoniczną?

Każdy architekt i inżynier wie, jak należy projektować budynki mieszkalne oraz usługowe. Pierwszym etapem sporządzania dokumentacji projektowej jest zamówienie mapy geodezyjnej. Taka profesjonalna i aktualna mapa służy bezpośrednio wykonaniu projektu domu lub innego budynku wraz z przyłączami. jeśli chodzi o sieci energetyczne i gazowe oraz wodociągowe, to są one nanoszone na mapy służące celom projektowym.

Projektowanie budynków mieszkalnych i usługowych

mapa do celów projektowychProces projektowania budynków jest złożony. Choć ostatnio pojawiły się ułatwienia dla inwestorów, które zezwalają na budowę domów rekreacyjno-mieszkalnych do siedemdziesięciu metrów kwadratowych, to nadal niezbędna jest mapa projektowa. Geodeta wykonuje dokładny pomiar terenu i na tej podstawie sporządza aktualną mapę. Dokładna mapa do celów projektowych pomaga zorganizować proces budowlany. Pierwszym etapem zawsze będzie kontakt z geodetą, który w terenie sprawdzi wymiary działki i naniesie na mapę do celów projektowych. Dobrze wykonany plan terenu gwarantuje ograniczenie problemów na dalszych etapach do minimum. W każdym urzędzie wymagane są plany sytuacyjne i mapy geodezyjne. To podstawowa dokumentacja inwestycji bez względu na jej typ. Nawet rozbudowa domu lub budynku usługowego musi bazować na dokładnych i aktualnych mapach. Koszt takiej usługi zależy od licznych czynników, w tym od wielkości terenu i jego ukształtowania.

Dobry projekt jest warunkiem powodzenia realizacji inwestycji budowlanej. Jednak aby uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia od urzędów budowlanych, trzeba skompletować dokumentację. Mapa stworzona ściśle do celów projektowych warunkowana jest rozporządzeniami ministerstwa. Dlatego osobą właściwą do sporządzania map projektowych jest geodeta. Pracownia geodezyjna w swojej codziennej działalności zajmuje się obsługą inwestycji budowlanych.