Krótka historia kodów kreskowych

Krótka historia kodów kreskowych

kasy fiskalne Wrocław

Czytniki kodów znalazły zastosowanie w wielu miejscach związanych głównie z obrotem towarem. Tam gdzie liczba asortymentu liczy się w tysiącach trudno sobie wyobrazić bez nich pracę. Znalezienie odpowiedniej nazwy zajęłoby bardzo dużo czasu, a koszty obsługi klienta drastycznie by wzrosły.

Kasy fiskalne Wrocław to nowoczesne urządzenia

Początkowo do odczytu kodów kreskowych używano specjalnie przerobionych piór świetlnych. Teraz można to robić nawet przy urządzeniach typu kasy fiskalne Wrocław. Musiały być one precyzyjnie przesuwane nad kodem prostopadle do pasków. Nie jest to wygodne szukano, więc innych rozwiązań. Dzisiejsze czytniki kodów pozwalają na pewne oddalenie od skanowanego przedmiotu, kod nie musi być precyzyjnie ustawiony, maja również różna budowę dostosowana do warunków, w których maja być używane. Wykorzystuje się w nich technologię laserowa, diodowa lub opartą na kamerach video. Kod kreskowy staje się coraz bardziej gesty, niesie coraz więcej informacji, staje się coraz bardziej skomplikowany – nie jest już tylko ciągiem linii. Te zmiany wymuszają doskonalenie techniki czytników. Kasy fiskalne mają podpięte pod siebie coraz bardziej skomplikowane urządzenia. Badania nad przydatnością kodów kreskowych zaczęto w Stanach Zjednoczonych w 1932. 1949 Zgłoszono wniosek w urzędzie patentowym dotyczący kodowania cyfr. Zrobił to Girard Feissel patent na ten pomysł przyznano mu 7 października 1952. W 1973 nastąpiło oficjalne zatwierdzenie kodu paskowego, 1976 powstał Europejski System Kodowania Towarów EAN. Dopiero w 1990 roku nastąpiło przyjęcie Polski do systemu EAN. Powołano również wtedy organizację narodowej CKK – Centrum Kodów Kreskowych w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

kasy fiskalne WrocławKod kreskowy nie ma zbyt długiej historii jednak jego precyzyjność jest na ta chwile niezastąpiona w wielu dziedzinach. Występuje około 250 rozwiązań w dziedzinie kodów kreskowych. Ze względu na wielorakość kodów istnieje kilka klasyfikacji m. in. podział ze względu na wymiarowość kodów. Według tego podziału kody mogą być zapisywane w jednej linii wielu linii jedna pod druga. Kody złożone posiadają zarówno pojedyncze jak i wieloliniowe kody jeden pod drugim, są również kody trójwymiarowe.