Jakie metody grawerunku znamy?

Jakie metody grawerunku znamy?

Grawerowanie to najszybszy obecnie znany sposób na nanoszenie różnych oznaczeń na powierzchnie, głównie te wykonane z metalu. Zazwyczaj ten sposób jest wykorzystywany aby utrwalać na różnych powierzchniach logo, opisy czy też informacje teleadresowa. Obecnie wykorzystuje się kilka różnych sposób grawerunku.

Zalety laserowego grawerunku

grawerowanie laserowe - warszawaGrawerowanie to najczęściej wybierany sposób na trwałe oznaczanie powierzchni i przedmiotów wykonanych z różnych materiałów. Najczęściej graweruje się przedmioty metalowe, ale również i te wykonane z metalu. Główna zaletą grawerunku i przewagą nad na przykład proszkowym nanoszeniem informacji jest znacznie większa trwałość tak powstałych oznaczeń. Obecnie najczęściej wybieranym sposobom grawerunku jest grawerowanie laserowe – warszawa jest miastem, gdzie z takiej metody grawerunku korzysta się najczęściej. Grawerowanie laserowe ma tą przewagę nad innymi metodami grawerunku, że cechuje się znacznie większą precyzją, dzięki czemu można tworzyć nawet bardzo skomplikowane oznaczenia czy grafiki na niewielkich powierzchniach. Co więcej, grawerowanie z pomocą wazki laserowej trwa zdecydowanie najkrócej, przez co możliwe jest zaoszczędzenia sporo czasu ale również i energii. Wszystko to przekłada się na niski koszt tej właśnie metody grawerunku. W obecnych czasach grawerowanie laserowe jest wykonywane na zlecenie przez wiele firm w całej Polsce, ale najwięcej znajduje się ich w dużych miastach, takich jak Warszawa. Metodę tą wykorzystuje się na przykład do tworzenia tabliczek teleadresowych.

Nanoszenie informacji na powierzchnię twarde nie jest zadaniem prostym. Najlepsze rezultaty można jednak osiągnąć wykorzystując w tym celu grawerowanie. Ten sposób nanoszenia informacji zapewnia powstałym na powierzchniach grafikom największą trwałość i odporność.