Jak zapobiec rozwojowi chwstów w ogrodzie?

Jak zapobiec rozwojowi chwstów w ogrodzie?

Aby minimalizować rozwój chwastów w ogrodzie warto zacząć prewencyjne zabiegi już na etapie zakładnaia ogrodu. Dobrze wykonane prace wstępne, takie jak oczyszczenie ziemi z kłączy chwasów oraz obumarłych części roślin da szanse na to, że chwastów będzie coraz mniej. 

Wykorzystanie agrotkaniny na rabatach

agrotkanina ogrodowaPrzez założeniem nowych nasadzeń dobym sposobem na przeciwdziałanie rozwojowi chwastów jest agrotkanina ogrodowa. Rozkłada się ją na wcześniej zwałowanej powierzchni ogrodu, gdzie planujemy nasadzenia. Następnie przymocowuje się ją za pomocą specjalnych kotew (szpilek) do gruntu. Robiąc otwory w agrotkaninie za pomocą ostrego nożyka możemy posadzić roślony według planu. Na koniec agrotkaninę przykrywamy warstwą kory sosnowej przekompostowanej, która będzie utrzymywała wilgotność podłoża i zapewniała efekt dekoracyjny. Korę można zastąpić zrębkami drewnianymi, żwirem lub kamieniem ozdobnym. Warstwa kory znajdująca się na agrotkaninie nie powinna być zbyt cienka, aby nie odkrywała agrotkaniny i nie spowodowała jej uszkodzenia. Kolejne zabiegi przeciwdziałające rozwojowi chwastów w ogrodzie to ich usuwanie ręczne lub opryski chemiczne. Należy pamiętać, aby jak najszybciej usunąć chwasty, póki nie wytworzą one nasion, gdyż jeśli się rozsieją, będzie trudniej je usunąć z działki. Jeśli wyrywamy je ręcznie należy dbać o to, aby usunąć je z systemem korzeniowym, gdyż w przeciwnym wypadku odrosną jeszcze bardziej silne i odporne.

Dokładne zabiegi przygotowujące glebę, rozłożenie agrotkaniny wokół rabat oraz zabiegi pielęgnacyjne w trakcie sezonu wegetacyjnego sprawią, że ogród będzie wolny od chwastów i na długo taki pozostanie. Dodatkowo wykorzystanie kory sosnowej lub innego matriału maskującego agrotkaninę podwyższy estetykę ogrodu.