Jak wygląda produkcja leków?

Jak wygląda produkcja leków?

Z lekami mamy styczność na co dzień. Rzadko zastanawiamy się, jak długą i ciężką drogę musiały przebyć. Nowy lek nazywany jest lekiem innowacyjnym. Proces produkcji i wprowadzenia go na rynek jest bardzo czasochłonny, bo może trwać aż 12 lat, pochłaniając przy tym nawet 8 miliardów złotych. 

Wszystko o produkcji leków

produkcja lekówLeki generyczne natomiast, czyli te będące odpowiednikami leków innowacyjnych, poddawane są mniejszym restrykcjom. Proces przygotowania i wprowadzenia ich trwa około 2 lata i są mniej kosztowne. Bez leków innowacyjnych rozwój farmakoterapii byłby bardzo ograniczony, a leki generyczne nie miały podstawy, na której mógłby oprzeć się podczas produkcji. Aby nowy lek mógł wejść na rynek, potrzebne są lata na odpowiednie prace badawczo-rozwojowe. Cały czas zwiększają się także wymogi bezpieczeństwa, w trosce o pacjentów, co generuje kolejne, wyższe koszty, a zatem wprowadzenie leków innowacyjnych stale drożeje. Produkcja leków innowacyjnych zaczyna się od próby zrozumienia, na jakiej zasadzie działa choroba, którą będzie się leczyć. Następnie szuka się sposobu, który mógłby zahamować rozwój choroby lub mu zupełnie zapobiegać. Znikoma część cząsteczek, powstałych podczas tych badań daje szansę na nowy lek, następnie przeprowadza się badania laboratoryjne, których wynik decyduje, czy cząstki mogą przejść do kolejnego etapu, czyli tak zwanych badań przedklinicznych, które obejmują testy produktu.

Dobre wyniki badań przedklinicznych kwalifikują substancje do czteroetapowy badań klinicznych — w których udział biorą już ludzie. Określa się wtedy bezpieczeństwo, dawkowanie, skuteczność, działania niepożądane. Po badaniach klinicznych lek przechodzi długi okres rejestracji, który wymaga szczegółowych raportów z przeprowadzonych analiz.