Jak leczymy depresję

Jak leczymy depresję

Depresja to bardzo poważna choroba, która dość często występuje w naszym społeczeństwie. Istnieją różne rodzaje depresji. Są to między innymi: depresja jednobiegunowa (okresowa nawracająca) czy też depresja w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Istnieją również rozmaite podtypy zespołów depresyjnych.

Na czym polega leczenie depresji

leczenie depresji dwubiegunowej w KrakowiePodtypami zespołów depresyjnych są: depresja melancholiczna, depresja atypowa, depresja psychotyczna, depresja krótkotrwała nawracająca, depresja maskowana (somatyczna), depresja sezonowa, depresja w następstwie żałoby, depresja w wieku starszym, dystymia (dawniej zwana depresją nerwicową), zespól dysforyczny przedmiesiączkowy, depresja w przebiegu chorób somatycznych. W depresji jednobiegunowej stosuje się między innymi leczenie farmakologiczne, oparte na takich lekach, jak: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitory monoaminoksydazy i wiele innych. Leczenie depresji dwubiegunowej w Krakowie, a raczej – bardzie poprawnie mówiąc – depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej – tak jak wszędzie polega na stosowaniu się do zasady, że leki przeciwdepresyjne mogą indukować zmianę fazy z depresyjnej na maniakalną lub hipomaniakalną. Największe problemy w tym zakresie w leczeniu tego rodzaju depresji sprawia leczenie trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi i wenlafaksyną, mniejsze w przypadku stosowania selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i bupropionu. Zmiana fazy w największym stopniu dotyczy depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej typu I, gdzie obok leków przeciwdepresyjnych, stosować należy leki normotymiczne. W chorobie typu II natomiast można stosować leki przeciwdepresyjne w monoterapii.

Depresja w chorobie afektywnej dwubiegunowej jest istotnie inaczej leczona niż depresja jednobiegunowa. Sposoby profilaktyki takiej depresji również sa odmienne niż w przypadku jednobiegunowej depresji. Należy zawsze mieć na uwadze dobro pacjenta i zadbać o jak najdokładniejszą diagnozę.