Fachowcy pomogą nam wypełnić deklarację Intrastat

Fachowcy pomogą nam wypełnić deklarację Intrastat

Liczba podmiotów zbierających różne dane statystyczne jest bardzo duża, szczególnie w organach administracji skarbowych oraz w organach Unii Europejskiej, która stara się kontrolować jak najwięcej aspektów naszego życia. Liczenie się z tym, że prędzej czy później dostaniemy wezwanie do uzupełnienia deklaracji pomoże nam uniknąć niespodzianki.

Kiedy trzeba zgłosić się do systemu Intrastat?

zgłaszanie intrastat deklaracjaWarto przygotować się do wypełniania deklaracji Intrastat. To ogólnoeuropejski system statystyczny, który monitoruje przebieg handlu międzynarodowego na terenie całej wspólnoty. Jego zadań jest kilka: od zbierania danych do analizowania przez ekspertów, po kontrolę prawidłowego opodatkowania podmiotów, które prowadzą intensywną wymianę handlową z sąsiadami. Jeżeli będzie od nas wymagane zgłaszanie Intrastat deklaracja powinna zostać złożona w formie elektronicznej. Ministerstwo Finansów wydało nawet w tym celu odpowiednią aplikację, która ułatwia zbieranie danych. W przypadku pytań i wątpliwości dostępna jest specjalna infolinia, gdzie można skierować wszystkie pytania. To znacznie ułatwia cały proces, który związany jest z pobieraniem i wysyłaniem danych statystycznych. Ten obowiązek ciąży na niektórych przedsiębiorcach, warto więc sprawdzić, jakie warunki trzeba spełnić, aby brać udział w tym programie. Zależy to głównie od poziomu naszej wymiany handlowej, jaką prowadzimy z innymi krajami.

Kontrola mechanizmów podatkowych jest bardzo ważna, gdyż wykorzystanie jej pozwala uniknąć różnych wykroczeń oraz przestępstw, dodatkowo uszczelniając system podatkowy w taki sposób, że nikt nie jest w stanie wyprowadzić z niego naszych pieniędzy. Mogą one trafić szybko w odpowiednie ręce, dzięki czemu zostaną spożytkowane z korzyścią dla nas wszystkich.