Bezpieczne użytkowanie szamba

Bezpieczne użytkowanie szamba

Posiadacze działek, które nie mają podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej, decydują się zwykle na szambo jako metodę odprowadzania i składowania ścieków. Inną metodą jest zakup przydomowej stacji oczyszczania, jednak jej koszty mogą być dużo wyższe. Aby szambo nie stanowiło zagrożenia dla środowiska i mieszkańców, musi być odpowiednio skonstruowane i użytkowane.

Odpowiednia wielkość zbiornika podnosi jego bezpieczeństwo

zbiorniki na szamboPrzede wszystkim, należy zapoznać się z ofertami producentów. Oferują oni zbiorniki na szambo o różnych kształtach i wielkościach. Firmy świadczące takie usługi profesjonalnie, służą też pomocą przy doborze odpowiednich szamb do indywidualnych potrzeb klientów. Ważne jest, by zbiornik miał wielkość dostosowaną do przewidywanej ilości produkowanych przez gospodarstwo domowe ścieków. Liczy się więc nie tylko wielkość domu, ale również liczba jego mieszkańców i to, jak dużo urządzeń pobierających wodę się w nim znajdzie. Na tej podstawie, obliczyć można jaką pojemność zbiornik mieć powinien. Jeśli byłaby ona zbyt mała, należałoby bardzo często wywozić ścieki do oczyszczalni, a w niektórych przypadkach, groziłoby ono wybiciem zawartości na zewnątrz. Na to nie można sobie pozwolić ze względu na niebezpieczeństwo skażenia gleby i wód gruntowych. Grozić mogłoby to zatruciami i chorobami mieszkańców działki i terenów do niej przylegających, wywołanych przez bakterie i drobnoustroje.

Bezpieczeństwo użytkowania szamba zależy nie tylko od jego budowy, ale również od odpowiedniej wielkości jego zbiornika. To ona gwarantuje, że nie trzeba będzie opróżniać go zbyt często, a w razie dużych opadów lub zwiększonej produkcji ścieków, jego zawartość nie wydostanie się na zewnątrz, zagrażając zdrowiu mieszkańców domu.