Bezkonkurencyjna medycyna pracy w Łodzi

Bezkonkurencyjna medycyna pracy w Łodzi

medycyna pracy

Pracownicy zakładów pracy zobowiązani są przez pracodawców do poddania się badaniom okresowym, ponieważ przełożony nie może dopuścić do pracy pracownika bez ważnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Najlepsza medycyna pracy w Łodzi

medycyna pracyMedycyna pracy w Łodzi zajmuje się ochroną zdrowia pracowników przed wpływem szkodliwych bodźców w ich miejscu pracy. Wszechstronność tej dziedziny służby zdrowia polega na diagnostyce, leczeniu chorób zawodowych, orzecznictwie oraz profilaktyce tych chorób. Bezkonkurencyjna medycyna pracy Łódź przeprowadza także badania wstępne kwalifikujące pod kątem zdrowotnym każdego przyjmowanego pracownika, pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska w warunkach uciążliwych lub szkodliwych oraz badania kontrolne pracowników będących na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Łódź to miasto w którym pracownicy narażeni na specyficzne czynniki szkodliwe dla zdrowia jak: środki chemiczne, komputery, praca na wysokościach, mają więc obowiązek wykonania badań jakie oferuje medycyna pracy. Ten dział służby zdrowia skupia w swoich szeregach różnych specjalistów, którzy uczestniczą w przeprowadzaniu specjalistycznych badań pracowniczych. Lekarzem współpracującym z medycyną pracy jest endokrynolog, który w razie potrzeby potwierdzi lub wykluczy takie schorzenia jak nadczynność lub niedoczynność tarczycy lub choroby nadnerczy. Kardiolog w Łodzi również skonsultuje pracownika, u którego zaistniało podejrzenie wystąpienia choroby układu krążenia, nadciśnienia tętniczego krwi. W przypadku badań przeprowadzanych u kobiet, może być konieczny ginekolog, który skonsultuje dany przypadek, stwierdzi czy występują stany zapalne narządów rodnych, dające niepojące objawy w innych częściach organizmu. Przychodnie specjalizujące się w medycynie pracy, zatrudniają wszystkich wymaganych specjalistów.

Pracownik nie płaci za badania, wszystkie koszty pokrywa pracodawca, który jest zobligowany prawem do przestrzegania terminów kolejnych badań pracowniczych.